Ön itt van: Céljaink Az alapítvány célja

Az alapítvány célja

E-mail Nyomtatás

A közhasznú alapítvány célja, tevékenysége:

Az atlétika sportág népszerűsítése. Tehetséges, 6-15 éves korú gyerekek kiválasztásának elősegítése. Tehetséges és (vagy) hátrányos helyzetű atléták számára ösztöndíj biztosítása meghatározott időtartamra.

Alap közép-és felsőfokú oktatási intézmények atlétikai életének fejlesztése, támogatása. Edzőképzés elősegítése. Regionális edzőközpontok, szakmai műhelyek kialakításának elősegítése. Edzők részére külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása. Hazai és nemzetközi versenyek szervezésének, rendezésének támogatása.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került atléták, edzők, versenybírák anyagi támogatása. Kiemelkedő edzői tevékenység díjazása, Atlétika sportágban tanúsított kiemelkedő munka és versenyeredmények jutalmazása kitüntetéssel, díjazással. Sportújságírók elismerése, díjazása.

Az atlétika sportág felhasználása a lakosság egészségének védelme, megőrzése, az egészséges életvitel kialakítása érdekében. Atlétika tárgyú folyóiratok, szakmai, ismeretterjesztő anyagok kiadása. Hazai és külföldi edzőtáborok szervezése. Az atlétika sportágban megsérült versenyzők rehabilitációjának elősegítése, a rehabilitáció egészségügyi hátterének biztosítása.

Fedett és szabadtéri versenypályák építésének elősegítése, hozzájárulás az üzemeltetési költségekhez. Nyugdíjkorhatárt elért edzők, valamikori versenyzők rászorultsági alapon történő támogatása. Atlétika tárgyú továbbképzések szervezése, rendezése, vendég és hazai előadók költségeinek fedezése. Versenydíjazás. Továbbtanulás elősegítése. Egyéni szervásárlás támogatása. Versenyhelyszínre történő utazás finanszírozása.

Közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. kulturális tevékenység,
4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

(Részlet az alapító okiratból)